židovské svátky 2023

v následujících dnech má Židovské Muzeum Praha a Staronová synagoga zavřeno

6. dubna 1. den Pesachu – svátek nekvašených chlebů
7. dubna 2. den Pesachu
12. dubna 7. den Pesachu
13. dubna 8. den Pesachu
26. května 1. den Šavuot – svátek týdnů
27. května 2. den Šavuot
16. září 1. den Roš-hašana – židovský Nový rok
17. září 2. den Roš-hašana
25. září Yom kipur – Den smíření
30. září 1. den Sukot – poutní svátek stánků
1. října 2. den Sukot – poutní svátek stánků
7. října Šmini Aceret
1. října Simchat Tora – Radost z Tóry